Vedtekter

Forening for bedre arbeidsmiljø i
Hordaland fylkeskommune


Foreningen har et ønske om forbedring av arbeidsmiljøet ved at:

·  HFK har et godt arbeidsmiljø

·  HFK fungerer som en IA-bedrift

·  HFK følger sin seniorpolitikk

·  HFK velger samarbeidspartnere som følger opp de politiske retningslinjer for ansvarlig personalpolitikk og de ansattes rettigheter

·  HFK sørger for å velge ledere med egnede lederegenskaper

·  HFK gir lederne og tillitsvalgte nødvendig kunnskapstilførsel slik at de kan utøve sin funksjon til det beste for alle

2015 > © All Rights reserved
Forening for bedre arbeidsmiljø i Hordaland fylkeskommune

post@hfk.today
Org.nr 916 046 812