Foreningens 10-punktsliste

1. 
Lederne på skolene, rektorer og avdelingsledere må inneha en skikkelig opplæring i konflikthåndtering, gjerne med oppfølgingskurs en gang i året for å avdekke uønskede holdninger og adferd ovenfor sine ansatte.

2.
Tillitsvalgte som skal støtte/bistå den enkelte medarbeider for å løse konflikten på lavest mulig nivå må ha samme opplæring som lederne på skolen. Det er svært viktig å sende erfarne tillitsvalgte dersom en konflikt blir løftet til fylkesnivå. Samarbeid HFK og organisasjonene er her viktig.  Slik det nå er opplevd av oss i møter med tillitsvalgte tilstede blir disse både avspist og ignorert.  Tillitsvalgte må altså møtes som likemenn i møtene med personalavdelingen.

3.
De som sitter i fylkesadministrasjonen, personalavdelingen HFK må ha en mye mer ydmyk tilnærming, for hvordan personalsaker blir behandlet. Disse personene må ha innebygd noen etiske og moralske standarder som fylkeskommunen står for gjennom det å være en IA-bedrift.

4.
Det er viktig å få en ryddig saksbehandling ved å følge de lover og retningslinjer som er nedfelt i Dokument om konflikthåndtering og la de aktuelle involverte få legge frem sitt syn. Ingen påstander må få stå uimotsagt! Kontradiksjon.

5.
Lover og regler ved konflikthåndtering finnes, men foreningen er bekymret for hvordan disse blir brukt/utøvd gjennom tolkning og mistolkning.

6.
Vår bekymring blir lagt frem i håp om at andre ansatte skal slippe uverdige behandlinger slik mange er blir utsatt for av Personal HFK og støttespiller Advokatfirmaet Thommessen AS.

7.
Mange arbeidstakere er blitt syke av behandlingen de har fått av personalavdelingen i HFK, og noen er blitt svært redde og tør ikke å stå frem med sin historie og opplevelse av behandling.

8.
Det reises spørsmål om det er lovlig å behandle mennesker i en sårbar situasjon (i konflikt) på en slik måte at de blir alvorlig syke.

9.
Det reises spørsmål vedrørende at styrkeforholdet når vi blir presset inn i forlik er særdeles betenkelig (selv om vi har med både advokater og forbund i ryggen), så mangler hver enkelt erfaring og styrke nok til å fatte riktige beslutninger.

10.
Det reises spørsmål vedrørende den uttalte seniorpolitikk hvor vi betegnes som ønsket og skal ivaretas på alle gode måter, - jf. seniorkonferansene, - opp mot at vi som seniorer blir fjernet med en rekke uverdige begrunnelser.  Det reises derav spørsmål vedrørende hvordan Personaladministrasjonen håndterer Hordaland fylkeskommune sin seniorpolitikk med alle de flotte ord m/velmenende innhold.
2015 > © All Rights reserved
Forening for bedre arbeidsmiljø i Hordaland fylkeskommune

post@hfk.today
Org.nr 916 046 812