HFK Personalpolitikk/seniorpolitikk

- Inkluderende Arbeidslivsbedrift

- Å stå lengre i arbeidslivet for seniorer

- Å bli sett og verdsatt av nærmeste leder

- Å få signaler på at man er ønsket

- Kompetanseutvikling

- Fleksibel arbeidstid

- Hindre utstøting og frafall

- Redusere sykefraværet

- Forlenge yrkesaktivitet

- Romslig personalpolitikk

- Nærværstiltak

- Sosial støtte
2015 > © All Rights reserved
Forening for bedre arbeidsmiljø i Hordaland fylkeskommune

post@hfk.today
Org.nr 916 046 812